Biuro rachunkowe AVAL, Bydgoszcz, księgowość, ksiegi handlowe
 
Biuro rachunkowe AVAL Joanna Siuda - Bydgoszcz Biuro rachunkowe AVAL - Bydgoszcz - oferta usług księgowych Biuro rachunkowe AVAL - Bydgoszcz - aktualności księgowe i rachunkowe Biuro rachunkowe AVAL - Bydgoszcz - uzyteczne linki kontakt z Biurem rachunkowym AVAL - Bydgoszcz
  
 

KSIĘGI HANDLOWE   w   Biurze Rachunkowym AVAL  Bydgoszcz  

W ramach usługi prowadzenia księgi handlowej wykonywane są następujące czynności:

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
-


prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej, na którą składa się dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- prowadzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
- sporządzenie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i wysyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
-

wyliczenie zobowiązań podatkowych i przekazanie informacji klientowi o wysokości powstałych zobowiązań publiczno-prawnych,
- sporządzenie deklaracji podatkowych i wysyłanie ich do Urzędów Skarbowych,
- sporządzenie deklaracji ZUS i elektroniczne przekazanie jej do ZUS,
- sporządzenie druków RMUA i przekazanie ich pracodawcy drogą mailową lub w formie papierowej,
- przygotowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
- roczne sprawozdanie finansowe,
- roczne rozliczenie podatkowe,
- możliwość odbioru dokumentów od klienta,
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

CENY usług prowadzenia Ksiąg Handlowych dla konkretnej firmy określane są indywidualnie.

usługi księgowe w Bydgoszczy, pełna księgowość
Biuro Rachunkowe AVAL   ul. Wyszogrodzka 31   85-790 Bydgoszcz    tel. 52 346-36-63   fax. 52 329-91-29   kom. 796 897-302   e-mail: joannasiuda@biuro-aval.com.pl